noemi_15
Sanctiune: avertisment, 18.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
borat13
Sanctiune: avertisment, 18.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
Victor_Mioara
Sanctiune: avertisment, 18.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
aven_ger
Sanctiune: anulare cont, 18.03.2017
Motiv: clone
 
Avenger_
Sanctiune: anulare cont, 18.03.2017
Motiv: clone
 
baiatu_cu_chibrituri
Sanctiune: anulare cont, 18.03.2017
Motiv: clone
 
Eagle_feather
Sanctiune: anulare cont, 18.03.2017
Motiv: clone
 
Thirsty_win
Sanctiune: avertisment, 18.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
stefania297
Sanctiune: avertisment, 18.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
bobdemazare62
Sanctiune: avertisment, 17.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
slowly21
Sanctiune: suspendare 3 zile, 17.03.2017
Motiv: Sanctiune cumulativa - dezactivare cont 3 zile
Expira: 20.03.2017
 
slowly21
Sanctiune: avertisment, 17.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
beda_2004
Sanctiune: suspendare 3 zile, 17.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
Expira: 20.03.2017
 
drg68
Sanctiune: avertisment, 17.03.2017
Motiv:
 
sven_01
Sanctiune: avertisment, 17.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
 
periculoasa_43
Sanctiune: avertisment, 17.03.2017
Motiv: Spam
 
popescu_cg
Sanctiune: suspendare 3 zile, 17.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
Expira: 20.03.2017
 
peanut
Sanctiune: suspendare 3 zile, 16.03.2017
Motiv: Limbaj neadecvat
Expira: 19.03.2017